Рада молодих вчених

Хавула Роман Михайлович

 

1984 р.н. – викладач, аспірант кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості готовності до батьківства в юнацькому віці».

Сфера наукових інтересів – спектр проблем, пов’язаних з готовністю до батьківства в юнацькому віці.

Автор 5 наукових та навчально-методичних праць

  • статей – 4;
  • навчально-методичних посібників – 1.

Деякі з них

Статті:

  • Хавула Р. Батьківство як психологічний феномен // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України/ За ред. С.Д. Максименка. Т. XI, част. 1.- К., 2009. – С. 554 –  562.
  • Хавула Р. Вплив структури батьківської сім`ї на психологічну готовність юнаків до батьківства // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України/ За ред. С.Д. Максименка. Т. VII, Вип. 20, част. 2.- К., 2009. – С. 443 –  452.
  • Хавула Р. Психолого-педагогічні чинники формування психологічної готовності юнаків до батьківства // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 771 –779.
  • Хавула Р. Стосунки з батьками в сім'ї як основа формування уявлень про майбутнє ставлення до власних дітей: Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), Н. Скотна, М. Боришевський та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Психологія.

Навчально-методичні посібники:

  • О. Ригель, Р, Хавула. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з психологічних дисциплін для спеціальностей „Психологія”, „ Практична психологія ”. – Самбір, 2010 р. – 38 с.