Рада молодих вчених

Бурда Адріана Ігорівна

 

1985 р.н. – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств» (захищена у 2008 році).

Сфера наукових інтересів – проблеми формування, оцінювання та прогнозування потенціалу сталого розвитку промислового підприємства.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць

  • монографій – 1;
  • статей – 13;
  • навчальних програм – 4;
  • навчально-методичних посібників – 4.

Деякі з них

Статті:

  • Бурда А.І. Оцінювання впливу складових тріади потенціалу сталого розвитку підприємства в контексті його економічної безпеки / А.І. Бурда // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 2) – Умань: Видавець “Сочінський”, 2011. – 278с.

Навчально-методичні посібники:

  • Бурда А.І. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів напряму 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030601 “Менеджмент” / Адріана Бурда. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 182 с.