Рада молодих вчених

Бриндзя Ірина Володимирівна

 

– викладач кафедри екології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

Індивідуальна навчально-дослідна тема: «Аналіз техногенних та соціально-економічних чинників екологічної безпеки регіону».

Сфера наукових інтересів – екосистеми регіону Дрогобицької урбоагломерації.

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць

  • статей – 7;
  • навчальних програм – 1;
  • навчально-методичних посібників – 2.

Деякі з них

Статті:

  • Бриндзя І.В. Оцінка якості поверхневих вод Прикарпаття за її фізико-хімічними показниками /І. В. Бриндзя//  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія, 2011 №2 (47). - С. 7 – 11.

Навчально-методичні посібники:

  • Монастирська С. С., Бриндзя І. В. Біогеографія: навчально-методичний посібник / С. С. Монастирська, І. В. Бриндзя. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2010. – 53 с.