Рада молодих вчених

Лешко Роман Ярославович

1984 р.н. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп'терного моделювання  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, автор і розробник сайту ради молодих вчених ДДПУ

Тема кандидатської дисертації: «Теорія діркових, екситонних і домішкових станів у сферичних наногетеросистемах» (захищена у 2010 році).

Сфера наукових інтересів – напівпровідникові наногетеросистеми та їх застосування.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

 • статей – 40;
 • навчальних програм – 4.
 • навчальних посібників – 4.

Деякі з них

Статті:

 • Бойчук В.І., Білинський І.В. , Лешко Р.Я. Енергія одновалентного та двовалентного донора у сферичній квантовій точці // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Випуск 420. Фізика. Електроніка. – С. 5–11.
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya. Ground and exited states of D0 and D- donors in a spherical quantum dot  // Ukr. J. Phys. – 2008. – Vol. 53, № 10. – P. 991–996.
 • Boichuk V.I. Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya. The effect of polarization charges on energy of univalent and bivalent donors in a spherical quantum dot  // Condensed Matter Physics. – 2008. – Vol. 11, № 4. – P. 653–661.
 • Бойчук В.І., Білинський І.В. , Лешко Р.Я. Властивості багатоелектронних сферичних квантових точок // Фіз. і хім. тверд. тіла. – 2009. – Т. 10, № 3. – С. 524–528.
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya. Hydrogenic impurity in a two-layer spherical quantum dot // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2009. – Vol. 12, № 2. – P. 155–161.
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Voronyak L.Ya. Stationary and quasistationary states of hydrogenic impurity in a spherical quantum antidot // Ukr. J. Phys. – 2009. – Vol. 54, № 10. – P. 1021–1026.
 • Бойчук В.І., Білинський І.В. , Лешко Р.Я., Шевчук І.С. Вплив матриці на енергетичний спектр водневоподібної домішки // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. Фізика. – 2009. – №1. – с. 9-12.
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Shakleina I.O.  Study of an acceptor impurity located at the center of a spherical nanoheterostructure // Ukr. J. Phys. – 2010. – Vol. 55, № 3. – P. 326–334.
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya. Hole, impurity and exciton states in a spherical quantum dot // Condensed Matter Physics. – 2010. – Vol. 13, № 1. – P. 13702(1) –13702(12).
 • Бойчук В.І., Білинський І.В. , Лешко Р.Я., Вороняк Л.Я. Дискретні та квазістаціонарні стани водневоподібної домішки у відкритій сферичній наногетеросистемі // ЖФД. – 2010. – Т. 14, №1. – С. 1702(1) –1702(8).
 • Бойчук В.І., Білинський І.В. , Лешко Р.Я. Спектри дірок та акцепторів у двошаровій сферичній квантовій точці // ЖФД. – 2010. – Т. 14, № 3. – С. 3702(1)-3702(9).
 • Бойчук В.І., Білинський І.В. , Лешко Р.Я., Спектри дірок та акцепторів у закритій двошаровій сферичній квантовій точці // Фіз. і хім. тверд. тіла. – 2010. – Т. 11, № 4. – С. 935-943.
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya. The effect of the polarization charges on the optical properties of a spherical quantum dot with an off-central hydrogenic impurity // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2011. Vol. 45, № 2. — P. 476–482.
 • Бойчук В.І. Міжрівневі переходи у квантовій точці з акцепторною домішкою / В.І. Бойчук, Р.Я. Лешко, І.В. Білинський // ЖФД. — 2012. — Т. 16, № 1/2. — С. 1705(1)–1705(7).
 • Бойчук В.І. Лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла сферичною квантовою точкою з нецентральною домішкою/ В.І. Бойчук, Р.Я. Лешко, І.В. Білинський // Фіз. і хім. тверд. тіла. — 2012. — Т. 13, № 2. — С. 319–324.
 • Boichuk V.I. Off-central acceptor impurity in a spherical quantum dot / V.I. Boichuk, R.Ya Leshko, I.V. Bilynskyi // Condensed Matter Physics. — 2012. — Vol. 15,  № 3. — P. 33702(1)– 33702(10).
 • Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya. Optical properties of a spherical quantum dot with two ions of hydrogenic impurity // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2013. Vol. 54. - P. 281–287.
 • Boichuk V.I. Interlevel absorption of electromagnetic waves by the nanocrystal with divalent impurity / V.I. Boichuk, R.Ya Leshko // Condensed Matter Physics. — 2014. — Vol. 7,  № 2. — P. 23703(1)– 33702(8).

Навчальні посібники:

 • Гольський В.Б., Лешко Р.Я., Шаклеіна І.О. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. [для біологічного факультету] — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. — 155 с.
 • В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Лешко Р.Я. Елект­родинаміка. Частина 1:  тексти лекцій [для студен­тів фізичних спеціальностей]  — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. — 96 с.
 • В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Лешко Р.Я. Елект­родинаміка. Частина 2:  тексти лекцій [для студен­тів фізичних спеціальностей]  — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. — 96 с.