Рада молодих вчених

Дмитрів Ірина Іванівна

 

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури, секретар Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Християнська символіка у поезії католицьких письменників Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття» (захищена у 2007 році).

Сфера наукових інтересів – функціонування сакрального в художньому творі.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць

  • статей – 24;
  • навчальних програм – 4;
  • навчально-методичних посібників – 2.

Деякі з них

Статті:

  • Дмитрів І.І. Генеза і символіка Богородичної поезії о.Василя Мельника-Лімниченка // Наукові записки Харківського національного університету імені Г.С.Сковороди. – Серія: Літературознавство. – 2004. – Випуск 4 (40). – Частина третя. – С. 101-109.
  • Дмитрів І.І. Художня трансформація образів-символів святості у поетичній спадщині о.Василя Мельника-Лімниченка // Актуальні проблеми сучасної філології: Літературознавство. – Збірник наукових праць. – Рівне: Перспектива, 2005. – Випуск 15. – С. 96-104.
  • Дмитрів І.І. Рецепція біблійної символіки у “Книзі Лева” Богдана-Ігоря Антонича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 9. – К.: Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, 2005. – 232 с.
  • Dmytriv. I.I. Євангельський символ у поезії групи “Логос” // Ukrainskie zblizenia literaturoznawcze. Pod red. I.Nabytowycha. – Lublin: Wyd-wo Uniwersytetu im M.Sklodowskiej-Curie, 2006. – S. 81-91.
  • Дмитрів І.І. Ангельська символіка у поезії “логосівців” // Sacrum і Біблія в українській літературі / За ред. Ігоря Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008. – S. 575-582.
  • Дмитрів І.І. Христологічна інтерпретація творчості поетів-“логосівців” // Проблеми гуманітарних наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск двадцять четвертий. Філологія. – С. 4-17.