Рада молодих вчених

Душний Андрій Іванович

 

1979 р.н. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, заслужений діяч естрадного мистецтва України, заступник головни Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Тема кандидатської дисертації: «Методика активізації творчої діяльності студентів педагогічних університетів у процесі музично-інструментальної підготовки» (захищена у 2006 році).

Сфера наукових інтересів – музичне мистецтво та педагогіка в соціокультурному просторі України.

Автор ідеї та співзасновник науково-мистецького проекту «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» (2005), «Молода генерація Львівської баянної школи» (2008). Ініціатор та організатор 12 науково-практичних конференцій та 10 конкурсів виконавців на народних інструментах Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Автор: історико-музикознавчої передачі (спільно з С.Карасем) «Львівська баянна школа та її видатні представники (70-річчю від дня народження А.Онуфрієнка присвячується)» на Обласному ТБ (програма «Акорди», 2006); низки програм на регіональному (2003) та Національному радіо (І-й канал, 2010) й регіональному ТБ (2008, 2009, 2010)

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

 • монографій – 1;
 • статей – 70;
 • навчальних програм – 3;
 • методичних рекомендацій – 1;
 • довідник – 1;
 • співупорядкувань наукових праць – 11;
 • навчально-методичних посібників – 13.

Деякі з них

Монографії:
Душний А. Анатолій Онуфрієнко: життя присвячене музиці: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 328 с.

Довідник:
Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва : Довідник. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 216 с.

Навчальні посібники із грифом МОН та МКіТУ:

 • Душний А. Прикарпатський дует баяністів – творчо-виконавський аспект: Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – 88 с.
 • Душний А. Методика активізації творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі музично-інструментальної підготовки: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 120 с.

Статті:

 • Душний А. Принципові засади методики активізації творчої діяльності студентів у процесі навчання гри на музичному інструменті // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. 2 (7). – С. 82 – 87.
 • Душний А. Теоретико-методичні засади розвитку творчої активності студентів у процесі мистецької освіти // Людинознавчі студії: Зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. ред.), О. Кобрій, Є. При­ступа та ін. – Дрогобич: Вимір, 2006. – Вип. 13. Педагогіка. – С. 96 – 105.
 • Душний А. Залучення студентів до елементарної композиції як засіб розвитку творчого мислення // Молодь і ринок. – 2008. – № 5 (40). – С. 57 – 60.
 • Душний А. Методичні підходи до розвитку творчої активності студентів в процесі музично-інструментальної підготовки // Проблеми педагогіки мистецтва. Серія: Музична педагогіка. Мистецтвознавство: Зб. статей.– Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Вип. 4. – С. 38 – 45.
 • Душний А. До питання репертуарного забезпечення Львівської баянної школи на зламі століть // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 6 / [упор. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 244 – 256.
 • Душний А. Методична модель залучення студентів до елементарної композиторської творчості у класі музично-інструментальної підготовки // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалка: Колективна монографія / під наук. ред. А.В. Козир. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 5, 11 – 12, 162 – 170.
 • Душний А., Пиц Б. Кафедра народних музичних інструментів та вокалу музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа); [підруч.] / М. Давидов.– К. : НМАУ ім. П. Чайковського, 2010. – Вид. 2-ге доп., випр. – С. 498 – 510.