Рада молодих вчених

Ільницький Василь Іванович

 

1985 р.н. – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України, голова Ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Тема кандидатської дисертації: «Дрогобицька округа ОУН: структура і діяльність (1945 – 1952)» (захищена у 2010 році).

Сфера наукових інтересів – український національно-визвольний рух у Карпатському краї (друга пол. 1940-х – перша пол. 1950-х рр.).

Автор 82 наукових та навчально-методичних праць

 • монографій – 4;
 • статей – 69;
 • навчальних програм – 3;
 • збірники документів – 3;
 • навчально-методичних посібників – 3.

Деякі з них

Монографії:

 • Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945 – 1952 рр.). – Дрогобич: Вимір, 2009. – 368 с.

Статті:

 • Ільницький В. Боротьба радянської репресивно-каральної системи проти українського визвольного руху у Дрогобицькій області 1948 – 1949 рр. (за матеріалами Державного архіву Львівської області) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – № 13. – Луцьк, 2009. – С. 224 – 231.
 • Ільницький В. Український визвольний рух на теренах Дрогобицької області (серпень 1944 р. – лютий 1946 р.) // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. [гол. ред. Микола Кугутяк] – 2009. – №15–16. – С. 415 – 422.
 • Ільницький В. Створення і бойова діяльність Дрогобицької округи ОУН (перша половина 1945 р. – початок 1952 р.) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск двадцять четвертий. Історія. – С. 135 – 145.
 • Ільницький В. Характеристика кадрового складу підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (перша половина 1945 р. – початок 1952 р.) // Збірник наукових праць. Науково-дослідного інституту українознавства. – Том ХХV. – Київ: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2009. – С. 386 – 399.
 • Ільницький В. Діяльність легендованого Дрогобицького окружного проводу ОУН (1951–1960 рр.) // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Вип. 2. – Луцьк, 2009. – С. 60 – 65.
 • Ільницький В. Використання радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у боротьбі проти підпілля в Дрогобицькій окрузі (середина 40-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – № 1. – Луцьк, 2010. – С. 100 – 106.
 • Ільницький В. Володимир Фрайт – провідник Дрогобицького окружного проводу ОУН // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2010. – Вип. 16. – С. 178 – 187.
 • Ільницький В. Діяльність ОУН (м) у Дрогобицькій області УРСР (1940 – 1950-ті рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. XIV – XV, 2011. – С. 386 – 399.
 • Ільницький В., Галів М. Михайло Харів – “Шугай”: життєпис оунівця // Наук. видання. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 72 с.
 • Шлях горіння (науково-популярне видання) // Спогади ветеранів ОУН і УПА про національно-визвольну боротьбу в 1930 – 1950-х рр. / Упорядники: М. Галів, В. Ільницький. – Дрогобич: ПП “Посвіт”, 2008. – 520 с.
 • Галів М. Українсько-польське протистояння на теренах Дрогобиччини (1943 – 1944 рр.): документи ОУН і УПА. – Наук. видання. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 60 с.
 • Діяльність Служби безпеки ОУН на Дрогобиччині: документи і матеріали (1944 – 1951). – Упоряд. В. Ільницький, М. Галів; передмова – В. Ільницький, примітки – М. Галів. – Кн. 1. – Дрогобич: ПП “Швидкодрук”, 2009. – 264 с.

Навчально-методичні посібники:

 • Ільницький В. Історія Організації українських націоналістів та Української повстанської армії»: Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ. – 60 с.
 • Ільницький В. Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 - 40 рр. ХХ ст.): Методичні матеріали до самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ. – 50 с.