ПАНТЮК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ

Фахівець у галузі педагогіки. Проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2011), доктор педагогічних наук (2011), професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (2012).

Народився: 02 січня 1964 р. на Житомирщині.

Освіта: у 1983 році  з відзнакою закінчив Коростишівське педагогічне училище; у 1989 році з відзнакою закінчив педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.Горького. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Виховання підлітків у діяльності молодіжних товариств і об’єднань в Західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (історико-теоретичний аспект)» (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). У 2001 році Міністерством освіти і науки було присвоєно вчене звання доцента. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у вітчизняній педагогіці ХХ століття» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). У 2012 році йому присвоєно вчене звання професора.

Обіймав посади асистента кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1989 – 1994 рр.), викладача (1998 р.), доцента (1999 – 2009 рр.) цієї ж кафедри, професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2009 – і до тепер), вченого секретаря вченої ради (2006 – 2011 рр.), проректора з наукової  роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (з 2011 р.).

Автор понад 90 науково-методичних праць, серед яких 2 монографії: «Організація виховання дітей та молоді у дитячо-юнацьких товариствах Галичини (історико-педагогічний аспект)» (2006 р.), «Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи: історико-педагогічний аспект» (2010 р.), підручники,  посібники з грифом МОНмолодьспорту України: «Основи корекційної педагогіки» (у співавторстві 2009 р.), «Дидактика. Конспект лекцій та опорні схеми» (у співавторстві 2010 р.), «Організація ігрової діяльності в дошкільному віці» (у співавторстві 2011 р.), статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів М.П. Пантюка полягає у дослідженні проблем історії педагогіки, вищої школи, організації виховної роботи у школі та позашкільних закладах, підготовки вчителя до організації виховної роботи, корекційної освіти. Є членом спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Співпрацює із Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Німецьким товариством ім. Я.А.Коменського (м. Берлін).

Одружений, виховує двох дітей: сина та доньку.