АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 14, 2015

 

ЗМІСТ

 

                                                                 Історія

Владига О. Останні томи «Історії України-Руси» Михайла Грушевського: археографічний аспект

5

Галик В. Здобутки франкознавчої науки у Франковому краї в останнє десятиліття

11

Галів М. Мікросоціальна група мельників у селі Літиня на Дрогобиччині (XVІ – XVIІІ ст.)

 18

Ільницький В. До питання рейдів відділів УПА ВО-4 «Говерля» (1944–1949)

 28

Лазорак Б. Повідомлення про село Уличне на сторінках дрогобицької та самбірської преси другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття

39

Стецик Ю. Ченці-брати Добромильського монастиря (1783 р.): життєвий шлях до духовного покликання

48

 

                                                                  Мистецтвознавство

Білоусова С. Фольклорна лінія у творах для домри В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова

55

Карась С. Темпові варіанти, агогіка, динаміка та артикуляція «Прелюдії та фуги gis-moll» Й. С. Баха (ДТК, ІІ-й том) у виконавській інтерпретації баяністів

63

Карташова Ж. Обгрунтування методики фахової підготовки майбутнього вчителя музики у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін

78

Коверза О. Становлення джазового мистецтва як феномену музичної культури 20–30-х рр. ХХ століття в Україні

87

Олексюк А., Душний А. Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях сьогодення

94

Соловей Л. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля»

 101

Тиновський М. Репертуарні тенденції формування виконавської майстерності кларнетиста

111

Чавва Л., Кузьо В. Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення

119

 

                                                                  Мовознавство. Літературознавство

Голик С. Англійська мова як lingua franca у сучасному світі: глобалізаційні виклики

125

Денисова І. Особливості оказіонального словотворення у романах українського фентезі

132

Котвицька В. До питання про класифікацію типів семантичної адаптації англіцизмів у німецькій мові

139

Лазебна O. Класифікація дієслів, вживаних у сполученні з прислівниками оцінки та дієприслівниками оцінки, у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії

145

Подорожна К. Порівняльний аналіз відтворення українських історичних реалій засобами німецької мови у перекладах історичної повісті І. Я. Франка «Захар Беркут»

 151

Попович Н. Граматико-семантичні особливості перекладу форм та похідних дієслова φίστημι в патристичних текстах IV століття

157

Шум О. Творча майстерність перекладача при відтворенні українських фразеологізмів

167

Бондарець Т. Ментально-географічні характеристики романів Дж. Остен

172

Врабель-Кемінь О. Реконструювання ґендерної ідентифікації в казках Анджели Картер

177

Дмитрів І. Жанр молитви у творчості поетів-«логосівців»

 183

Кевешлігеті О. Міфосвіт Христини Керити у поетичній збірці «Березневі заручини»

 191

Новак С. Оповідання Володимира Бірчака: текст і контекст

197

Рашкі Н. Еволюція особистості у романі «Таємний сад» Ф. Г. Берет

206

Риба І. Етнообраз француза в романистиці Генрі Джеймса

212

Угляй Л., Зимомря І. Роль образу «дім» у художній концепції Тоні Моррісон

217

Сохал А. Про факти та вигадки. Вікі Баум у світлі автобіографії «Усе було цілком інакше»

 224

 

                                                                  Педагогіка

Василенко О. Категорія соціальної відповідальності педагога у наукових дослідженнях

232

Грибок Н., Проць Р., Ярема В., Проць Л. Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

239

Дробчак Я. Творча робота майбутніх учителів на уроках трудового навчання у початкових класах

246

Жигайло О., Гриньців М. Варіативність використання форм управління обчислювальною діяльністю молодших школярів на уроках математики

253

Зимульдінова А. Шляхи підготовки до навчання дітей п’ятирічного віку в освітньо-виховних закладах різного типу

259

Калита Н. Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм

265

Канюк О. Особливості викладання професійно-орієнтованої іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей

270

Колток Л. Інтенсифікація навчально-виховного процесу як складова модернізації освіти вищої школи

275

Надім’янова Т. Вплив школи і сім’ї у формуванні основ здорового способу життя молодшого школяра

283

Пантюк М., Зимульдінова А., Скалич Л. Науково-експериментальна робота кафедри як шлях до професійного зростання педагога нової ґенерації (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти)

289

Пантюк М., Стахів Л. Організаційно-методична робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується)

296

Розман І. Подолання стереотипів у педагогічній діяльності як один зі шляхів формування компетентності

307

Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

313

Скалич Л. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інтерактивних технологій навчання

319

Стахів Л. Технологія інтерактивного навчання – одне із важливих завдань формування умінь майбутнього учителя початкових класів

325

Чернецька Ю. Вплив чинників десоціалізації на формування наркозалежної особистості

330

Шубак Г. Особливості організаційних форм навчальної діяльності учнів у малокомплектній початковій школі

337

 

                                                                  Рецензії, відгуки, повідомлення

Тельвак В. Інституціональні аспекти розвитку українського наукового руху ХІХ – початку ХХ ст.: новий погляд

345