АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 13, 2015

 

ЗМІСТ

 

                                                                 ІСТОРІЯ

Галик В. Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка

5

Галів М. Радянська педагогіка в дії: документи управління МДБ та обкому компартії Дрогобиччини щодо побиття учнів у школах області

13

Ільницький В. Радянські карально-репресивні органи: особливості формування в Карпатському краї

21

Корсак Р. Реформування чеського суспільства: досвід євроінтеграції для України

46

Лазорак Б. Школи церковних братств Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.)

 53

Стецик Ю. Чернецтво Святоспаського монастиря (1783 р.): реконструкція біограм

63

 

                                                                 МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бермес І. Михайло Вербицький і музичний романтизм

71

Бальчюнас Г. Твори литовських композиторів для акордеона: їх паралельний зв’язок із розвитком виконавського мистецтва

80

Горбенко С. Системний конструкт у розвитку ідей гуманістичного виховання  учнів засобами музики

88

Дуда Л. Трансформація танцювальних фольклорних джерел  у творчості для бандури

95

Душний А., Боженський А. Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва

103

Колосовська О. До питання основних складових  у розвитку музиканта-інструменталіста в процесі навчання

111

Лабунець В. Поетапна методика інноваційної інструментально-виконавської  підготовки майбутніх учителів музики

116

Морозова О. Розвиток професійної самосвідомості у студентів: психолого-педагогічний аспект

124

Обух Л. Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання)

 130

Ороновська Л., Корчак В. Вокально-хорова підготовка студентів музичного відділення Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського (на прикладі камерного хору «Brevis»)

 139

Раструба Т. Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід

145

Ден Ц. Джен Лу – яскрава постать у галереї діячів китайської духової оркестрової музики

153

Шариков Д. Авторський неокласичний театр сучасної хореографії «Сузір’я Аніко»: стилістика, формально-технічні засоби репрезентації

161

 

                                                                 МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Грущак О. Вербалізація концепту amicitia / friendship в латинській та англійській мовах (на матеріалі паремій)

 169

Драбов Н. До питання перекладу англійських неологізмів

176

Попович Н. Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу

182

Дмитрів І. Релігійні символи як засіб творення художнього світу

189

Зимомря І. Конструкт традиції у процесі розвитку жанру

197

Лазірко Н. Творчість Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена

210

Панько О. Літературна казка «Матильда» Роальда Дала: особливості рецептивного кола читача-дитини

216

Рашкі Н. Мотив дитинства у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

225

Ткаченко Т. Новелістика Ірини Винницької

231

 

                                                                 ПЕДАГОГІКА

Вовк Л. Формування гендерної культури у дітей молодшого шкільного віку

238

Грибок Н., Проць Л., Ільчишин І., Проць Р. Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

244

Жигайло О., Серенько І. Сучасні тенденції розвитку методики викладання математики початкової школи

250

Іщук Т. До питання про методологічні засади нейролінгвістичного програмування та застосування технік нлп на заняттях з іноземної мови

256

Кива Л., Лазаренко Н. Передумови впровадження у навчальний процес технологічного факультету дистанційного навчання у процесі вивчення дисциплін творчого напрямку

262

Сидоряк З. Теорія і практика фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Антона Макаренка

271

Шаран О., Ільницька Х. Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі

278

Шаран О., Хруник М. Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики

284

 

                                                                 РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Галів М., Ільницький В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти» (до 100-річчя від дня народження Миколи Фриза) (Дрогобич, 24 квітня 2015 р.)

290

Давидов М. Кілька штрихів до VIII-го міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» у Дрогобичі

293

Савчин Г., Ткачик Х.-М. VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum Mobile»

 296