АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 9, 2014

 

ЗМІСТ

 

                                                                  ІСТОРІЯ

Галик В. Хорватський фольклор у наукових зацікавленнях Івана Франка

3

Галів М., Батюк Т. Діяльність товариства «Просвіта» на Стрийщині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.): за матеріалами періодичних видань

11

Ільницький В. Участь представників східної України у національно-визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (1945 – 1954)

24

Корсак Р. Політичні взаємовідносини України і Чехії в НАТО

42

Стецик Ю. Резиденції Лаврівського василіанського монастиря: судово-майнові аспекти (XVII – XVIII ст.)

48

 

                                                                  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Салій В. Художній образ музики у виконавській інтерпретації

54

Шариков Д. Трансформація художнього методу класичного танцю другої половини XIХ− першого десятиріччя XXI століття

60

 

                                                                  Педагогіка

Айзенбарт М. Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників

68

Галів М. Теорія класової боротьби в історико-педагогічних працях Геннадія Жураківського

74

Гвоздяк О., Свида-Сусіденко Т. Вивчення фразеологізмів на заняттях німецької мови (ОІМ)

81

Ковальова К. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників

86

Ковальчук-Валендяк М. Співпраця у сфері вищої освіти з оточенням – аналіз регуляторних актів функціонування вищої освіти в Польщі

92

Коцопей Г. Григорій Врецьона про виховний ідеал української молоді

99

Краєвска А. Цілі і результати університетського навчання у ХХI столітті

105

Левкович У. Вплив конкуренції на освіту туризму та формування професійних компетентностей з готельно-курортної діяльності

111

Малик Л. Теоретичні засади управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та продаж туристичного продукту

117

Пецкович Д. Формування творчого потенціалу учителів фізичної культури як психолого-педагогічна проблема

124

Терлецька Л. Формування навчально-пізнавальної активності учнів у контексті реалізації мети і завдань української освіти

129

Яцканич Н. Навчальні матеріали на занятті з іноземної мови професійного спрямування

135

 

                                                                  ПОЛІТОЛОГІЯ

Стряпко А. Україна в угорських зовнішньополітичних концепціях: виклики ХХІ століття

142

Стряпко І. Аналіз революцій в Україні на основі теорії Дж. Девіса

149

Токар М. Вивчення політичного образу регіону в теорії та практиці політичної регіоналістики

156

 

                                                                  МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вереш М. Метафори у богословській фаховій комунікації німецької мови

162

Зайцева О. Ремарка як лексикографічна категорія

167

Качмар О. Проблема співвіднесення концептуальної та мовної картин світу

173

Глущак Н. Символіка та образна структура роману «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

179

Голомідова Л. Образ «Іншого» як концепт осмислення дійсності у новелах Роберта Музіля

185

Ґаловска А. Використання кіноосвіти як складової візуальної культури з метою підтримки рецепції літератури

190

Зимомря І. Дискурс взаємодії репрезентативній стратегії літературного феномена

198

 

                                                                  Рецензії, відгуки, повідомлення

Душний А., Пиц Б. Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile – 2014»

205

Тельвак В. Курилишин К. Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893-1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2013. – 700 с

208

Шафета В. Дрогобицькі баяністи-акордеоністи на конкурсі «Науене – 2014» у Латвії: творча співпраця

211