АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 8, 2014

 

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

 

                                                                  ІСТОРІЯ

Галик В. Іван Франко і Ватрослав Ягич: історіографія та джерельна база проблеми

4

Галів М. Читальня товариства «Просвіта» в Східниці (1909 – 1939 рр.)

10

Ільницький В. Використання підпільниками криївок у протистояннях із репресивно-каральною системою у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954)

17

Кашка М. Значення мови у формуванні національної самосвідомості на Закарпатті у ХІХ столітті

26

Лазорак Б. Два епізоди про модернізацію «Австрійського Дрогобича» старі вулиці «по-новому» і «не провінційна мрія» про трамвай (1901, 1909 – 1914 рр.)

32

Мальчевська-Павелец Д., Павелец Т. Синдром фальшивої пам’яті. Проблема інтерпретації сучасної історії комуністичної владою Польщі

39

Стецик Ю. Василіанські монастирі міста Перемишля (XIV – XVIII ст.)

55

 

                                                                  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Андрейко О. Методологічні основи формування виконавської культури скрипаля

62

Безпаленко Ю., Горбачук Г. Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я. Тарасов М. І.)

69

Бернадська Д. Розвиток неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття

77

Буданова Т. Про функціональну полівалентність сучасної баянної культури

83

Дика Г. Музичні пластичні та рухові форми як складова роботи з дітьми дошкілля та шкільного віку

91

Душний А. Наукове осмислення баянно-акордеонної педагогіки в контексті музичної освіти України ХХІ століття

96

Заборовська Т. Підбір музичного матеріалу для Adagio в класичному танці біля станка та на середині залу

103

Карась С. Порівняння інтерпретацій Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха (ІІ-й том ДТК) баяністами-акордеоністами Я. Олексівим та І. Квашевічем

107

Кисляк Б. Передумови виникнення творчості для баяна (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)

117

Кметі О. Репертуарні тенденції початкових мистецьких навчальних закладів України кінця ХХ початку ХХІ століття: баянно-акордеонний аспект

122

Колосовська О. Імпровізація, як розвиток творчої фантазії (через призму джазового виконавства)

129

Лебедев А. Концерт для баяна с оркестром в творчестве композиторов России и Украины 1960-80-х годов

133

Марченко Є., Логін Л. Онтогенез музично-педагогічної думки Галичини доби реформаторства та просвітництва в історичному дискурсі

139

Настюк О. Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії

152

Ніколенко О. Композиційно-стильова специфіка концерту М . Дремлюги для бандури з оркестром

158

Плахотнюк О. Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії

164

Полосмак А. Произведения белорусских композиторов ХХ века для домровых ансамблей: жанровые поиски

169

Суворов В. Науково-мистецький проект «Львівська баянна школа» та його проекція на баянно-акордеонне музикування Волині

177

Теуту І. Каприс 24 Н. Паганіні в транскрипції В. Луце. До питання синтезу стилів в цимбальних транскрипціях

185

Федоронько Л. До проблеми адаптації поезій Т. Шевченка в українському пісенному фольклорі

192

Шариков Д. Cтилістика бальної хореографії: історія, форми і техніки

198

 

                                                                  Педагогіка

Галів М. Дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки в журналі «Советская педагогика» (1958−1959)

204

Жигайло О., Дідик Ю. Самопідготовка молодших школярів з математики на заняттях у групах продовженого дня

213

Жигайло О., Козак У. Формування вимірювальних умінь та навичок учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу

218

Жигайло О., Цімко З. Формування понятійного апарату першокласників під час вивчення підготовчого періоду з математики

223

Зелінська Л. Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності

228

Зимомря М. Народні промисли Закарпаття та їхня роль в естетичному вихованні молоді: особливості розвитку

233

Іваннікова О., Гризоглазова А. Аналіз професійного самовдосконалення вчителів трудового навчання

238

Іщук Т. Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод навчання перекладу: аспект пізнавальної функції мови

242

Канюк О. Іншомовна компетентність майбутніх соціальних працівників як компонент змісту професійної підготовки

249

Ковальчук-Валендяк М. Академічний тьюторинг в реаліях вищої школи Польщі

255

Kрaєвска А. Об’єкт і форми оцінювання студентів у сучасному навчальному процесі

261

Муляр Н. Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» у початковій школі

269

Садова І., Барна О. Впровадження розвивальних технологій навчанняу вищій педагогічній школі

275

Стасів Н., Клок Ю. Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практичних навичок учнів початкових класів на уроках математики

281

Стецик А. Еволюція сутнісних характеристик соціальної відповідальності підприємництва

286

Стецик І. Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики

293

Шаран О., Литвин Ю. Використання математичних задач на переливання, зважування, перекладання як засобу формування творчої особистості молодшого школяра

299

Шаран О., Хлопан Л. Використання олімпіадних математичних завдань у процесі роботи з обдарованими учнями початкових класів

305

Яким Р., Явір М. Вплив індивідуальних особливостей студентів спеціальності «Технологічна освіта» на формування у них компонентів культури безпеки

311

 

                                                                  МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Качмар О. Аспекти «контактоустановлюваності» Північноамериканського концепту MANAGEMENT

319

Паночко М. Запозичення як джерело збагачення українського юридичного лексикону ХІХ ст.

326

Глущак Н. Проза Дж. Роулінг: особливості функціонування та методи відтворення молодіжного сленгу в українськомовній інтерпретації В. Морозова

331

Голомідова Л. Наскрізні мотиви у новелістиці Роберта Музіля

337

Дмитрів І. Категорія християнського символу та його функціонування в художньому тексті

342

Жовтані Р. Жанрова структура малої прози Ернста Віхерта в контексті німецької літератури еміграції

348

Зимомря І. Комунікативні виміри у літературному процесі німецькомовного культурного простору

354

Зимомря О. Українсько-угорське помежів’я: особливості літературної взаємодії

360

Луцик В. Стратегії інтерпретації художніх моделей малої прози Доріс Лессінг

365

Кемінь О. Особливості жіночого прозописьма Анджели Картер: критерії сприйняття дійсності

371

Мельник О. Творча історія «Живописної України» як результат співпраці Тараса Шевченка та Миколи Маркевича

375

Угляй Л. Образ предка у прозі Тоні Моррісон

382

Харюк І. Поттеріада Дж. Ролінг як репрезентативне явище філософії new age в сучасному суспільстві

387

 

                                                                  ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОНОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кречківська Г. Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів

393

Кунда-Пронь І. Мутаційні процеси у природній популяції Drosophila melanogaster м. Дрогобича

400

Пригара О. Екологічні проблеми туризму та шляхи їх вирішення

404

Сеньків В., Слободян Л. Особливості агітаційної роботи з організації роздільного збору твердих побутових відходів

409

Чир Н. Еколого-агрохімічний стан ґрунтів басейну р. Вижівка у сучасних умовах господарювання

413

 

                                                                  Рецензії, відгуки, повідомлення

Зимомря І. Текстова структура та верифікація її смислів

420

Тельвак В. Останні томи листування Михайла Грушевського

425