АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 10, 2014

 

ЗМІСТ

 

                                                                  ІСТОРІЯ

Галик В. Етнографічно-фольклорний колорит і культурне життя старосамбірщини у дослідженнях Івана Франка

3

Галів М. Королівський привілей на попівство села Літиня 1670 р.

9

Ільницький В. Порушення «соціалістичної законності» при утвердженні радянської адміністрації у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954)

17

Корсак Р. Проблеми та перспективи українсько-чеської економічної співпраці (ХХІ .)

29

Лазорак Б. «Австрійська модернізація» підземних комунікацій Самбора у 1906 – 1913 рр.

33

Стецик Ю. Резиденції Добромильського Василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII – XVIII ст.)

41

Тельвак В. Львівський університет у становленні історичної школи Михайла Грушевського

46

 

                                                                  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Гончаренко А. Українська скульптура 1990-х – 2000-х рр: стан дослідженості проблеми

53

Заєць В. Науково-практична школа як об’єкт кореляції системи знань та практичної діяльності в галузі музичної освіти

62

Іваненко С. «Куточок біля науки» (Харківський період наукової діяльності Павла Жолтовського)

68

Паньків М. Творчі підходи до реалізації особистості концертмейстера-баяніста (акордеоніста)

75

Терешенко Н. До питання естетичної вихованості старшокласників, які займаються бальною хореографією

82

Шариков Д. Філософія танцювального мистецтва за Платоном та Лукіаном

88

 

                                                                  МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Білоус Н. Базові концепти німецькомовних текстів теоретико-теологічного дискурсу та їхня репрезентація в українському перекладі

94

Глущак Н. Особливості відтворення емотивності в романі «Таємний сад» Ф.Г.Бернет

100

Дорофеєва М. Nomen est omen? Про зміст і назву дисципліни «жанрові теорії перекладу»

105

Зимомря М., Зимомря І., Зимомря О. Переклад як модель лінгвістичної комунікації

113

Попович Н. Давньогрецька тринітарна термінологія у перекладах германськими та слов’янськими мовами

119

Бурлака Д. Модель образу правителя в «Історії Русів»

125

Дмитрів І. Образ світла у творчості Богдана Ігоря Антонича .

131

Дорошенко К. Cтруктура як поле гри: особливості впорядкування поетичних текстів Юрія Андруховича

136

Кекош М. Сакральне у творчості романтиків Гейдельберзького гуртка (Клеменс Брентано, Ахім Фон Арнім, Йозеф Фон Айхендорфф)

140

Кемінь О. Інтерпретації чарівних казок у малій прозі Анджели Картер: особливості імаджинаріуму

148

Круглій А. Концептуальний простір літературної спадщини київських митрополитів Пізнього Середньовіччя (ХІІІ – ХIV ст.)

154

Луцик В. Екзистенціалізм у малій прозі Доріс Лессінг

161

Угляй Л. Інтертекстуальні зв’язки прози Тоні Моррісон та Гарієт Бічер-Стоу

166

Чик О. Моноцентричність як жанрова ознака у романах виховання І. Нечуя-Левицького, Ґ. Келлера, Т. Фонтане

173

Яцько А. Система києворуських образів у поезії Михайла Драй-Хмари

179

 

                                                                  Педагогіка

Величко Н. Особливості естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії засобами казки

186

Галів М. Ліберальні ідеї в українському історико-педагогічному наративі (друга половина ХІХ ? початок ХХ ст.)

190

Грищук В. Теоретичні і практичні принципи сучасних реформ в галузі освіти у Польщі та європейської шкільної освіти

198

Кравченко-Дзондза О. Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення культурологічних дисциплін

205

Жигайло О., Друль О. Педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у початковій школі

209

Жуковуські В. Напрями формування професійної підготовки маркетологів сфери послуг роздрібної та оптової торгівлі в міжнародних відносинах

214

Зимомря М. Засвоєння традицій у концепті освітнього процесу: естетичне виховання в Закарпатті 1919 – 1939 рр.

223

Калита Н. Організаційні форми навчання:історія та сучасність

229

Кекош О. Освітні проекти митрополита Андрея Шептицького і виховання молоді .

235

Коцопей Г. Тема виховного ідеалу молоді у рубриках «Газети школьної» (1875 – 1879 рр.)

242

Луців С. Літературна гра як засіб розвитку читацького кругозору молодших школярів

248

Муляр Н. Особливості соціалізації учня початкової школи на уроках «Я у світі»

253

Петречко М. Особливості індивідуалізованого навчання у педагогічній системі Хелен Паркхерст

259

Садова І. Особливості навчання дітей з порушеннями зору в умовах початкової школи

265

Шагала Л. Роль церкви у розвитку українського шкільництва в Польщі в умовах інонаціонального середовища

270

 

                                                                  ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пригара О. Еколого-освітня діяльність природоохоронних установ Закарпаття

277

 

 

                                                                  Рецензії, відгуки, повідомлення

Душний А. Декілька штрихів про концерт відділу народних інструментів Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського (19 травня 2014)

282