АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 7, 2013

 

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

 

                                                                  ІСТОРІЯ

Борщевич В. Емеритальне забезпечення волинського православного духовенства у 20–30-х рр. ХХ ст.: пошуки ефективного механізму корпоративної взаємодопомоги

4

Галик В. Історія світського та церковного хорового життя в селі Уличне на Дрогобиччині (1920 – 2013 рр.)

15

Гриценко Г. Проблеми історіографії українсько-білоруських культурних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

23

Ільницький В. Значення конспіративних заходів у діяльності підпілля Карпатського краю ОУН

32

Сергєєв А. Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989–1991-го років (на прикладі Донеччини та Закарпаття)

53

Ситник О. Ідеологічна спрямованість українських громадсько-політичних рухів на Галичині періоду 1920-х рр

61

Стецик Ю. Реформування василіанських монастирів Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.)

70

 

                                                                  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бернадська Д. Сучасна хореографія в контексті синтезу мистецтв

78

Гнатів З. Синтез філософського і музичного аспектів мистецького навчання в сучасному освітньому просторі України

87

Давидов М. Аспекти фахового мислення музиканта-виконавця

93

Кундис Р. Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України

119

Сергієнко О. Народно-оркестрове мистецтво України ХХІ століття на прикладі мистецьких проектів Дрогобиччини: порівняльно-аналітичний аспект

128

Шариков Д. Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби

138

Шафета В., Боженський А. Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: творчо-виконавський аспект

143

 

                                                                  МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури

150

Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми «Енеїда» Івана Котляревського

160

Галів У. Етноцентричне наповнення образу «життя» в поезії Василя Стуса

167

Голомідова Л. Жанрово-стилістичні особливості новели «Гріджія» Роберта Музіля

174

Дмитрів І. Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка)

181

Луцик В. Англійська мала проза: еволюція структури і літературної форми

190

Мельник О., Зимомря І. Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри

198

Свірщук Л. Християнське вчення Дмитра Туптала

208

Ступницька Г. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі ХІХ – початку ХХ століть: компаративний аспект

216

 

                                                                 

                                                                  Рецензії, відгуки, повідомлення

Бондаренко В. Вечное движение к победе

224

Галів М. Курилишин К. Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893 – 1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2013. – 700 с.

226

Душний А. Конкурс «Citta di Lanciano» та його проекція на баянно-акордеонне мистецтво Львівщини

228

Душний А. Нариси конкурсу «Візерунки Прикарпаття»

232

Михаськова М. «Музичний меридіан» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

236

Найда Ю., Найда В. Знайомтесь: навчально-методичний посібник «Іди, іди, дощику»

239

Пиц Б. Декілька штрихів діяльності баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету

242

Сеник О. Василь Барвінський і українська діаспора закордоння

246