АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 6(1), 2013

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

                                                        ІСТОРІЯ

Галик В. Сільська Сколівщина у краєзнавчій та етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка

4

Галів М., Батюк Т. Акт надання німецького права селам Грушів і Літиня на Дрогобиччині (24 червня 1531 р.)

13

Ільницький В. Постать Трифуна Гачіча на тлі визвольного руху у Карпатському краї ОУН

23

Лазорак Б. Будинок для єврейських сиріт імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1912 – 1914 рр.): мафіозний піар чи милосердна фундація Якуба Файєрштайна?

33

Нанівська М. Населення Борислава у перше повоєнне десятиліття та його внесок у відбудову економічного потенціалу міста

52

Стецик Ю. Візитаційний опис Лішнянського василіанського монастиря святого пророка Іллі (1764 р.)

61

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бернадська Д. Танець первісний і давньосхідний: розвиток і виражальні форми

73

Душний А. До питання пріоритетності творчого розвитку студента-інструменталіста ХХІ століття

82

Краєвська А. Відповідальність, суб’єктність і активність студентів крізь призму сучасного розуміння освітнього процесу

89

Кундис Р. До питання музикознавчої та науково-методичної діяльності Львівських педагогів-баяністів

99

Марушка М. Гра як один з прийомів розвитку творчих здібностей на уроках хореографії

112

Тиновський М. Дидактичний репертуар як основа формування виконавської вправності кларнетиста

119

Шариков Д. Хореографія ренесансу: майстри танцю, перший балет і танцювальна техніка

129

Шафета В. Композиторська творчість митців Львівщини та їх внесок у забезпечення дидактичних ансамблево-оркестрових репертуарних потреб

137

 

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Паночко М. Соборна основа української юридичної  термінології як визначальний чинник її функціональної розбудови в 20-х рр. ХХ ст

148

Чаварга Я. Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу

157

Дмитрів І. Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка)

164

Зимомря І., Угляй Л. Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції

172

Лазірко Н., Олексин Н. Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина

182

Лях Т. Жанрово-стильова своєрідність поезій у прозі Марка Черемшини

189

 

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Давидов М. Дрогобицький баянно-акордеонний конкурс як мистецьке явище жанру

198

Лазорак Б. Автентичне виконання давніх псальм у дерев’яній церкві святого Юра, або як відбувалася лекція-концерт

харківського кобзаря Олександра Савчука

200

Суслов Е. Несколько штрихов об конкурсе «Perpetuum mobile»

204