АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 5, 2013

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

                                                        ІСТОРІЯ

Галик В. Громадсько-політична діяльність Івана Франка на теренах Самбора та Самбірщини

4

Галів М. Курсова система освіти на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944)

15

Ільницький В. Специфіка функціонування пенітенціарних закладів у Дрогобицькій області (1944 – 1959)

28

Лазорак Б. Східницька філія французької нафтової компанії з обмеженою відповідальністю «Maurice guenot»

53

Стецик Ю. Візитаційний опис Волсвинського василіянського монастиря воздвиження Чесного хреста (1764 р.)

65

Якубовська-Кравчик К. Ікони польсько-українського пограниччя ХХІ століття

74

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А., Пиц Б. Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»: розвиток, пропаганда, перспектива

82

Душний А., Пиц Б., Шафета В. Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи

94

Ісевич Ю., Дякунчак Ю. До питання різножанровості сентенцій творчого портрету Романа Стахніва

103

Молчко У., Олач Ю. Зародження та еволюція органної культури в місті Самборі

113

Савчин Г. До питання деяких аспектів осмислення баянної творчості Володимира Зубицького

120

Салій В. Сутність художнього образу та особливості його прояву у музичному мистецтві

126

Сергієнко О. Оркестр народних інструментів «Святограй»: різнояскраві грані творчості, виконавства, популяризації жанру

133

 

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гошко О. Основи перекладу краєзнавчих реалій англійською мовою (на матеріалах поезії Тараса Шевченка)

141

Данилів І., Дмитрів І. Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди

148

Луцик В. До питання про специфіку жанру наукової фантастики у доробку Доріс Лессінг

157

Марочканич І. Феномен культурного імперіалізму: пролегомени до інтерпретації

163

Явір Л. «З хреста пливуть всі наші сили» (Символіка лексеми хрест у поезії Івана Франка)

168

 

ПЕДАГОГІКА

Жигайло О., Басюк М. Формування обчислювальних навичок молодших школярів на уроках математики

176

Жигайло О., Гайда С. Формування креативного мислення учнів початкових класів на уроках математики

183

Жигайло О., Кожан-Шелепило Г. Формування часових уявлень учнів початкових класів

190

Шаран О., Лазорчин О. Використання усних вправ у системі розвивального навчання математики учнів початкової школи

196

 

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Боженський А. Концерт студентів-лауреатів музично-педагогічного факультету

205

Душний А. Мар’яна Мазур – вокальна надія Дрогобича

208

Душний А., Пиц Б. VІ-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»

211

Дякунчак Ю. Нова сторінка творчості Романа Стахніва

213

Зимомря І., Зимомря О. Рух переємності художнього досвіду

215

Сеник О. «Не збирається бандура помирати...»

221