АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 4, 2013

 

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

 

                                                                  Історія

Галик В. Співпраця Івана Франка із Онуфрієм Пашуком (на матеріалах листів до І. Франка)

4

Галів М. Правова (майнова) та адміністративна належність села Літиня на Дрогобиччині у XV – XVIІІ ст.

12

Ільницький В. Життєвий і бойовий шлях Володимира Лівого-«Йордана», «Митара» (1919 – 1948)

20

Лазорак Б., Лазорак Т. Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916 рр.): невідомі епізоди про «переддень» війни, російську окупацію і не тільки

29

Стецик Ю. Візитаційний опис парафіяльної церкви села Східниця (1843 р.)

63

 

                                                                  МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А. До питання проекту «Львівські народно-інструментальні традиції» як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних інструментах

75

Мельник І. Наукове осмислення специфічних особливостей виконавського слуху баяніста

84

Олексів Я. Баянний доробок Володимира Зубицького з позиції ретроспекції барокових жанрів

92

Суворов В. Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі ХХ – ХХІ століть

100

 

                                                                  МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вовк О. Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ – початку ХХ століття

110

Гаврилюк Х. Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх

 117

Дмитрів І. «Книга Лева» Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди

123

Дорофтей О. Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка

132

Дяків Ю.Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях

143

Лазірко Н. Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм

149

Луцик В., Зимомря І.Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг

158

Пиц Т.Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах

164

Угляй Л.Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон

171

 

                                                                  ПЕДАГОГІКА

Бобак О. Соціалізація особистості в дошкільному віці як предмет науково-педагогічного вивчення

178

Жигайло О., Гунза О. Формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу

184

Мацола Н., Фартушок Л. Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості

190

Муляр Н. Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

196

Пагута М. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну

202

Петрицин О. Можливості програми NetOp School у розробці і проведенні тестового контролю знань студентів

212

Чепелюк А., Пиц Н., Кушнір Р. Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання

219

 

                                                                  ПСИХОЛОГІЯ

Бандура Г. Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків

226

Гринечко А. Тривожність як чинник виникнення неврозу страху

232

Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця

238

Хавула Р. Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї

246

Шмілик Н. Психологічний аналіз змісту, структури та критеріїв суб’єктивної готовності до материнства

253