АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 3, 2012

 

ЗМІСТ

Пантюк М.П. Передмова

3

 

                                                                  Історія

Галик В. Літературознавці, журналісти та священики – кореспонденти Івана Франка з Дрогобича

 5

Галів М. Шкільництво села Лужок Долішній (ХІХ – початок ХХ ст.)

15

Ільницький В. До проблеми чисельності підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952)

36

Кісіль В. Писемні пам’ятки на сторінках «Сводной галичско-русской литописи съ 1700 до конца августа 1772 года. часть І.» А. Петрушевича

44

Лазорак Б. Перехід церковних братств Львова до унії у контексті реформи Крилосу єпископом Йосифом (Шумлянським)

54

Стецик Ю. Монастирські фільварки Перемишльської єпархії (XVIII ст.)

63

 

                                                         Мистецтвознавство

Душний А. До питання наукового осмислення української школи баянно-акордеонного мистецтва

73

Дякунчак Ю. До питання стилістичних особливостей творчості для баяна-акордеона композиторів України на зламі століть

83

Кузьо В. Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України

93

Кундис Р. Львівська баянна школа в контексті національної академічної школи гри на народних інструментах* 99

 

Мартинів О. Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури

109

Муляр Н. Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва 

114

Олексів Я. Жанрові модифікації сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття

121

Сергієнко О. До питання історичних передумов становлення конкурсно-фестивального руху виконавців на народних інструментах в Україні

131

Шафета В. Фестивально-конкурсні акції колективного музикування Львівщини в контексті української школи баянно-акордеонного мистецтва

142

 

                                                         Педагогіка

Бобак О. Підготовка соціального педагога до організації роботи з сім’єю як первинного інституту соціалізації дитини

152

Гурій М. Розвиток комунікативної компетенції старшокласників у процесі реалізації форм громадянської освіти та виховання у Великій Британії

159

Жигайло О. Обчислювальна діяльність як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра

167

Ілляш С. Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього учителя початкових класів

174

Колток Л. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі

181

Нищак І., Пагута М. До проблеми використання електронних посібників у навчально-виховному процесі

188

Турчик І., Козіброда Л., Проблеми та тенденції шкільного фізичного виховання за кордоном

195

Фартушок Л., Лісенчук С. Педагогічні умови формування готовності до праці у вихованців дитячих будинків

203

 

                                                         Психологія

Бандура Г. Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці

213

Бахур О. Психологічна характеристика підлітків з делінквентною поведінкою

220

Гринечко А. Роль самооцінювання в процесі самовизначення особистості  

227

Дуб В. Ціннісно-смислові характеристики майбутніх педагогів

235

Заболоцька С. Особливості розвитку моральних форм поведінки дошкільників в експериментальних умовах

244

Зимянський А. Психологічні особливості розвитку моральної позиції підлітків

252

Хавула Р. Психологічні особливості подружньої сумісності

258

 

                                                         Мовознавство. Літературознавство

Гавриляк І. Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору

268

Пиц Т. Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах

274

Вовк О. Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття  

281

Гаврилюк Х. «Енеїда» Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся

288

Дмитрів І., Кафлик О. Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-«логосівців»

295

Дяків Ю. Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків

304

Лазірко Н. Творчість Стефана Цвeйґа в літературознавчій оцінці Юрія Клена  

311

Луцик В., Зимомря І. Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-х рр. ХХ століття

321