АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих

учених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

 

 

 Випуск 2, 2012

 

ЗМІСТ

 

Сташевський А.  Баянні твори Віктора Власова раннього періоду творчості: мовні і стильові особливості.   

3

Боженський А. До питання виконавської інтерпретації баянних творів Віктора Власова.   

8

Брикайло С.  Суспільно-політичні та психологічно-контрастні образи у сюїті В.Власова «П’ять поглядів на країну Гулаг» для баяна.

12

Вишневська С.  Синтез традиційних та новітніх тенденцій у композиторсько-творчій діяльності виконавців-бандуристів.   

18

Герасимовська-Конарєва К.  Ціннісно-орієнтаційні вектори оркестрової творчості Анатолія Білошицького.   

21

Дуда Л.  Специфіка жанру обробки народної пісні у сучасному бандурному репертуарі (на прикладі пісні «Така її доля»).   

25

Дутчак В.  Творчість Л.Гайдамаки як складова процесу академізації бандурного мистецтва.   

30

Душний А., Дякунчак Ю.  Невідомий композитор Старосамбірщини: творчий портрет Юліана Пукшина.   

34

Корчинська-Яскевич Б.  Сопілкова творчість українських композиторів: аналіз в контексті формування оригінального сопілкового репертуару.   

38

Кундис Р.  Творчість композиторів-баяністів як чинник пропаганди Львівської школи.   

43

Куртий І.  До питання стильових особливостей композиторського доробку А. Онуфрієнка, В. Балика, Я Олексіва в еволюційному просторі Львівської баянної школи.   

47

Левицька І.  Навчально-виховний потенціал творів для домри Л.Матвійчук.   

53

Олексіїв Я.  Баянна сюїта та партита: розмаїття авторських інтерпретацій.   

57

Сергієнко О.  До питання конкурсно-фестивального руху народників Львівщини (кінець ХХ початок ХХІ століття).   

63

Сташевський А.  «Фантазія на теми українських народних пісень і танців» Миколи Різоля як зразок перших професійних творів на народній основі у вітчизняній оригіналній музиці для баяна.   

68

Тиновський М.  Національні ознаки індивідуального композиторського стилю Левка Колодуба та їх проекція на створення українського кларнетового репертуару.   

73

Чумак Ю.  Внесок Віктора Власова у науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва».   

76

Шафета В.  Внесок Костянтина Соколова у творчо-виконавську діяльність Львівщини.   

79