КАФЕДРА БІОЛОГІЇ

Завідувач –
Кузьмак Микола Іванович,
доктор біологічних наук,
професор

Поштова адреса: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Т. Шеченка 23, 82100, контактні телефони 8(03244)3-77-00
Рік заснування кафедри 1998, з 1998 р.  по 2002 р. називалась кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації,
Попередній завідувач кафедри кандидат біологічних наук, доцент Монастирська Світлана Семенівна

Професорсько-викладацький склад кафедри – Кузьмак М.І., Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Малик О.Г., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Коссак Г.М., Шпек М.П., Клепач Г.М., Павлишак Я.Я., Ковальчук Г.Я., Івасівка А.С.,        Кавчак В.С., Стецик Р.Д., Кречківська Г.В., Баб’як Л.П., Коваль Н.К.
11 ставок, 17 викладачів, з них – 3 проф., доктори наук, 9  – доц., кандидати наук

1. Кузьмак Микола Іванович – професор, доктор біологічних наук.
2. Монастирська Світлана Семенівна – доцент, кандидат біологічних наук.
3. Волошанська Світлана Ярославівна – доцент, кандидат біологічних наук.
4. Малик Остап Григорович – професор, доктор біологічних наук.
5. Дзюбайло Андрій Григорович – професор, доктор сільськогосподарських наук.
6. Стахів Василь Іванович – доцент, кандидат біологічних наук.
7. Коссак Григорій Михайлович – доцент, кандидат педагогічних наук.
8. Шпек Микола Петрович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
9. Клепач Галина Миколаївна – доцент, кандидат біологічних наук.
10. Павлишак Ярослава Ярославівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
11. Ковальчук Галина Ярославівна – доцент, кандидат біологічних наук.
12. Івасівка Анжеліка Степанівна –  доцент, кандидат біологічних наук.
13. Кавчак Віра Степанівна – старший викладач.
14. Стецик Розалія Дмитрівна – старший викладач.
15. Кречківська Галина Володимирівна – викладач, кандидат біологічних наук.
16. Баб’як Любов Петрівна – викладач.
17. Коваль Наталя Костянтинівна – викладач.

Кузьмак М.І.
Посібники з грифом університету –  1

 1. Кузьмак М.І., Алєксєєв О.І., Філь В.М. Тестові завдання для контролю з курсу фізіологія людини і тварин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 175 с. (10,9 д.а.)

Монастирська С. С.
Посібники з грифом університету –  21.

 1. Дзюбайло А. Г., Монастирська С.С., Кавчак В. С. Основи природознавства. Землезнавство і краєзнавство. Курс лекцій. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 253 с.
 2. Монастирська С.С., Кречківська Г. В. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з біології для студентів спеціальності "Екологія". – Дрогобич: Ред.- вид. відділ  ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 92 с.
 3. Монастирська С. С., Хом’як М. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Ботаніка (розділ "Вищі рослини"). – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 74 с.
 4. Стахів В., Монастирська С., Волошанська С., Хом’як М. Щоденник навчальної польової  практики з ботаніки і зоології. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2007. – 40 с.
 5. Монастирська С.С., Кречківська Г. Ботаніка. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з ботаніки для студентів заочної форми навчання спеціальності „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2009. –  115 с. (4,79 д.а.)
 6. Павлишак Я.Я., Монастирська С.С., Кречківська Г.В. Методичні вказівки для лабораторних занять з „Ботаніки” для студентів І курсу спеціальності „Екологія” – Дрогобич, 2009. – 92 с. (3,83 д.а.)
 7. Шпек М., Монастирська С., Стахів В. Щоденник навчальної практики з основ сільського виробництва. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 38 с. (1,58 д.а.)
 8. Стахів В., Монастирська С. Загальна цитологія та гістологія. Навчальний посібник для самостійної роботи (для студентів біологічного факультету). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 137 с. (5,71 д.а.)
 9. Монастирська С., Бриндзя І. Біогеографія. Методичні вказівки до практичних занять (для студентів напрямів підготовки „Екологія” і „Біологія”). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 45 с. (1,88 д.а.)
 10. Монастирська С., Кречківська Г. Ботаніка. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності “Біологія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 50 с. (2,08 д.а.)
 11. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Біохімія. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 71 с. (2,96 д.а.)
 12. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності „ПМСО. Біологія”. / Монастирська С.С, Коссак Г.М., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Клепач Г.М., Прийма О.Б., Малик О.Г., Павлишак Я.Я. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. –     85 с. (3,54 д.а.)
 13. Шпек М., Монастирська С., Стахів В. Щоденник навчальної практики з основ сільського виробництва. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 38 с. (1,58 д.а.)
 14. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Клінічна біохімія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу [для студентів напряму підготовки „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 73 с. (4,24 д.а.).
 15.  Монастирська С.С., Кречківська Г.В.  Робочий зошит із дисципліни „Ботаніка” розділ „Нижчі рослини” до проведення лабораторних робіт [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки „Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 43 с (1,9 д.а.)
 16.  Монастирська С.С., Кречківська Г.В.  Робочий зошит із дисципліни „Ботаніка” розділ „Анатомія та морфологія рослин” до проведення лабораторних робіт [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки „Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 40 с. (1,8 д.а.)
 17. Стахів В., Монастирська С. Біологія: методичні рекомендації до виконання та написання курсових робіт [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.040102 „Біологія”]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 34 с. (2,06 д.а.)
 18. Волошанська С.Я., Івасівка А.С., Клепач Г.М., Коссак Г.М., Монастирська С.С., Стахів В.І. Тестові завдання з біології: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” [для студентів ОКР „Бакалавр” галузі знань „Природничі науки” напряму підготовки “Біологія”].  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  96 с. (6,00 д.а.).
 19.  Монастирська С.С., Кречківська Г.В. Ботаніка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів біологічного факультету / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 93 с. (5,8 д.а.)
 20. Стахів В.І., Шпек М.П., Коссак Г.М., Монастирська С.С. Практична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст, «Магістр» [напрям підготовки 6.04.0102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 86с. (5,37 д.а.)
 21.   Монастирська С.,  Стецик Р. Біохімія: навч. Посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія», «Здоров’я людини»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 72с. (4,5 д.а.)

 

Волошанська С.Я.
Посібники з грифом університету – 11

 1. Волошанська С.Я., Куцериб Т.М., Дрозд І.Ф. Альбом-зошит для проведення лабораторних занять із зоології (розділ Безхребетні) для студентів спеціальності ПМСО. Біологія і хімія заочної форми навчання. – Дрогобич: Коло, 2007. – 37 с.
 2. Волошанська С.Я., Куцериб Т.М., Дрозд І.Ф. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять із зоології (розділ Безхребетні) для студентів спеціальності ПМСО. Біологія і хімія заочної форми навчання. – Дрогобич: Коло, 2007. – 39 с.
 3. Стахів В., Монастирська С., Волошанська С., Хом’як М. Щоденник навчальної польової  практики з ботаніки і зоології. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2007. – 40 с.
 4. Стахів В., Волошанська С. Зоологія. Розділ „Хордові” (Модуль 3). Робочий зошит для проведення лабораторних занять. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 37 с. (1,54 д.а.)
 5. Волошанська С., Куцериб Т., Стахів В., Дрозд І. Зоологія. Безхребетні. Лабораторний практикум (Альбом-зошит). Част. 1. Для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. –  65 с. (2,71 д.а.)
 6. Волошанська С., Куцериб Т., Стахів В., Дрозд І. Зоологія. Безхребетні. Лабораторний практикум (Альбом-зошит). Част. 2. Для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. –  49 с. (2,04 д.а.)
 7. Куцериб Т., Волошанська С., Стахів В. Зоологія безхребетних. Словник-довідник. Поняття, терміни, систематичне положення // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 62  с. (2,58 д.а.)
 8. Волошанська С., Куцериб Т. Альбом-зошит. Зоологія. Безхребетні. Лабораторний практикум. Для студентів спеціальності “Біологія” заочної форми навчання (оновлений, доповнений). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010.  – 58 с. (2,42 д.а.)
 9.  Волошанська С., Куцериб Т. Зоологія. Розділ Безхребетні. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять для студентів спеціальності “Біологія” заочної форми навчання (оновлений, доповнений). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 67 с. (4,19 д.а.)
 10. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Біохімія. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 71 с. (2,96 д.а.)
 11. Волошанська С.Я., Івасівка А.С., Клепач Г.М., Коссак Г.М., Монастирська С.С., Стахів В.І. Тестові завдання з біології: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” [для студентів ОКР „Бакалавр” галузі знань „Природничі науки” напряму підготовки “Біологія”].  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  96 с. (6,00 д.а.).

Малик О.Г.
Посібники з грифом університету –  2

 1. Косенко М.В., Малик О.Г., Косенко Ю.М., Левицький Т.Р. Рослинні регулятори відтворення. – Львів, 2007. –
  56 с.
 2.  Малик О., Кавчак В. Охорона природи: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямок підготовки 6.040102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112 с. (7 д.а.)

Дзюбайло А. Г.
Посібники з грифом університету –  4

 1. Дзюбайло А. Г., Монастирська С.С., Кавчак В. С. Основи природознавства. Землезнавство і краєзнавство. Курс лекцій. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 253 с.
 2. Дзюбайло А.Г., Прокопів Л.П. Землезнавство. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Франка. – 2007. – 56 с.
 3. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності „ПМСО. Біологія”. / Монастирська С.С, Коссак Г.М., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Клепач Г.М., Прийма О.Б., Малик О.Г., Павлишак Я.Я. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. –     85 с. (3,54 д.а.)
 4. Дзюбайло А.Г., Досвядчинська М.Р. Основи біоценології. Навчальний посібник для виконання практичних робіт [для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 49 с. (2,62 д.а.).

 

Стахів В. 
Посібники з грифом університету –  17

 1. Стахів В., Філь В. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із „Загальної цитології та гістології” (розділ „Цитологія”). – Дрогобич: Коло, 2007. – 48 с.
 2. Стахів В., Монастирська С., Волошанська С., Хом’як М. Щоденник навчальної польової  практики з ботаніки і зоології. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2007. – 40 с.
 3. Стахів В., Волошанська С. Зоологія. Розділ „Хордові” (Модуль 3). Робочий зошит для проведення лабораторних занять. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 37 с. (1,54 д.а.)
 4. Кречківська Г.В., Стахів В.І. Еволюційне вчення. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності „Біологія і хімія”. – Дрогобич: Ред.- вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2008. – 183 с. (7,63 д.а.)
 5. Волошанська С., Куцериб Т., Стахів В., Дрозд І. Зоологія. Безхребетні. Лабораторний практикум (Альбом-зошит). Част. 1. Для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. –  65 с. (2,71 д.а.)
 6.  Волошанська С., Куцериб Т., Стахів В., Дрозд І. Зоологія. Безхребетні. Лабораторний практикум (Альбом-зошит). Част. 2. Для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. –  49 с. (2,04 д.а.)
 7.  Стахів В., Монастирська С. Методичні рекомендації до виконання та написання дипломних та магістерських робіт з біології (для студентів біологічного факультету). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 36 с. (1,5 д.а.)
 8. Стахів В.І. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із „Загальної цитології та гістології (розділ „Гістологія”)”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 46 с. (1,92 д.а.)
 9. Шпек М., Монастирська С., Стахів В. Щоденник навчальної практики з основ сільського виробництва. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 38 с. (1,58 д.а.)
 10. Стахів В., Монастирська С. Загальна цитологія та гістологія. Навчальний посібник для самостійної роботи (для студентів біологічного факультету). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 137 с. (5,71 д.а.)
 11. Куцериб Т., Волошанська С., Стахів В. Зоологія безхребетних. Словник-довідник. Поняття, терміни, систематичне положення // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 62  с. (2,58 д.а.)
 12. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності „ПМСО. Біологія”. / Монастирська С.С, Коссак Г.М., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Клепач Г.М., Прийма О.Б., Малик О.Г., Павлишак Я.Я. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. –     85 с. (3,54 д.а.)
 13. Шпек М., Монастирська С., Стахів В. Щоденник навчальної практики з основ сільського виробництва. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 38 с. (1,58 д.а.)
 14. Стахів В., Куцериб Т. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із курсу „Зоологія” (розділ „Хордові”). Модуль 4: [для ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.040102 „Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. –  38 с (2,36 д.а.).
 15. Стахів В., Монастирська С. Біологія: методичні рекомендації до виконання та написання курсових робіт [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.040102 „Біологія”]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 34 с. (2,06 д.а.)
 16. Волошанська С.Я., Івасівка А.С., Клепач Г.М., Коссак Г.М., Монастирська С.С., Стахів В.І. Тестові завдання з біології: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” [для студентів ОКР „Бакалавр” галузі знань „Природничі науки” напряму підготовки “Біологія”].  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  96 с. (6,00 д.а.).
 17. Стахів В.І., Шпек М.П., Коссак Г.М., Монастирська С.С. Практична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст, «Магістр» [напрям підготовки 6.04.0102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 86с. (5,37 д.а.)

Коссак Г.М.
Посібники з грифом університету –  9

 1. Коссак Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів V курсу біологічного факультету. Шкільний курс біології та методика її викладання. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ  ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 48 с.
 2. Коссак Г. Методика викладання біології в школі. Курс лекцій для студентів біологічного факультету. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 82 с.
 3. Коссак Г.М.Методика викладання біології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів IV курсу біологічного факультету. – Дрогобич: Ред-вид ДДПУ, 2009. – 48 с. (2,0 д.а.).
 4. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності „ПМСО. Біологія”. / Монастирська С.С, Коссак Г.М., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Клепач Г.М., Прийма О.Б., Малик О.Г., Павлишак Я.Я. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. –     85 с. (3,54 д.а.)
 5. Коссак Г.М. Методика викладання біології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів ІІІ курсу (модуль І) біологічного факультету). – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 88 с. (5,11 д.а.).
 6. Волошанська С.Я., Івасівка А.С., Клепач Г.М., Коссак Г.М., Монастирська С.С., Стахів В.І. Тестові завдання з біології: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” [для студентів ОКР „Бакалавр” галузі знань „Природничі науки” напряму підготовки “Біологія”].  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  96 с. (6,00 д.а.).
 7. Коссак Г. М., Мала С. В., Чернігевич Л. В. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр”, галузі знань “Природничі науки”, напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 162 с. (10,12 д.а.)
 8. Стахів В.І., Шпек М.П., Коссак Г.М., Монастирська С.С. Практична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст, «Магістр» [напрям підготовки 6.04.0102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 86с. (5,37 д.а.)
 9. Коссак Г.М. Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі: тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –  90с. (5,62 д.а.)

Підручники з грифом університету – 1
1. Коссак Г.М. Теоретичні і практичні аспекти природознавства та екології. Підручник для студентів педагогічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. – 145 с. (9,06 д.а.) 
Шпек М.П.
Посібники з грифом університету –  7

 1. Шпек М.П. Лабораторний практикум з Основ сільського господарства. – Вид. 2-ге. перероб. і допов. – Дрогобич: Бодлак, 2007. – 92 с.
 2. Шпек М.П., Стеців Р.М. Основи сільського господарства. Курс лекцій. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 265 с. (11,04 д.а.)
 3. Шпек М., Павлишак Я., Кавчак В. Щоденник навчальної польової практики з основ природознавства. – Дрогобич, 2009. – 34 с. (1,42 д.а.)
 4. Шпек М., Монастирська С., Стахів В. Щоденник навчальної практики з основ сільського виробництва. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 38 с. (1,58 д.а.)
 5. Шпек М., Павлишак Я., Кавчак В. Щоденник навчальної практики з основ природознавства. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 32 с. (1,33 д.а.)
 6. Стахів В.І., Шпек М.П., Коссак Г.М., Монастирська С.С. Практична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст, «Магістр» [напрям підготовки 6.04.0102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 86с. (5,37 д.а.)
 7. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: навч. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.)

Клепач Г.М.
Посібники з грифом університету –  11

 1. Клепач Г. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Молекулярна біологія для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 70 с. (2,91 д.а.)
 2. Клепач Г., Баб’як Л. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Генетика людини для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 93 с. (3,88 д.а.)
 3. Клепач Г. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Біотехнологія для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – В-во ДДПУ, 2009. – 90 с.  (3,75 д.а.)
 4. Івасівка А., Клепач Г. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Медична біологія для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”. – В-во ДДПУ, 2009. – 48 с. (2,0 д.а.)
 5. Клепач Г. Експериментальні методи досліджень в біології. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності “Біологія”: навч.-метод. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2010. – 66 с. (2,75 д.а.)
 6. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності „ПМСО. Біологія”. / Монастирська С.С, Коссак Г.М., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Клепач Г.М., Прийма О.Б., Малик О.Г., Павлишак Я.Я. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. –     85 с. (3,54 д.а.)
 7. Івасівка А., Клепач Г. Мікробіологія і вірусологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт  [для студентів напряму підготовки “Біологія”]. –  Вид 2-ге, випр. і доп. / Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с. – (4,25 д.а.).
 8.  Клепач Г. Основи біотехнології та генної інженерії. Методичні вказівки до практичних занять [для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 74 с. – (4,62 д.а.).
 9.  Клепач Г., Куцериб Т. Основи біології та генетики людини. Методичні вказівки до лабораторних робіт [для студентів напряму підготовки “Психологія”]. – Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 95 с. (3,96 д.а.).
 10. Клепач Г. Молекулярна біологія: методичні вказівки до самостійної роботи [для студентів для студентів напряму підготовки “Біологія”]: навч.-метод. посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 150 с. (18,75 д.а).
 11. Волошанська С.Я., Івасівка А.С., Клепач Г.М., Коссак Г.М., Монастирська С.С., Стахів В.І. Тестові завдання з біології: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” [для студентів ОКР „Бакалавр” галузі знань „Природничі науки” напряму підготовки “Біологія”].  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  96 с. (6,00 д.а.).

Павлишак Я.Я.
Посібники з грифом університету –  10

 1. Павлишак Я.Я. Біологія (модуль 1,2): Курс лекцій для студентів спеціальності „Екологія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 121 с. (5,04 д.а.)
 2. Павлишак Я.Я., Монастирська С.С., Кречківська Г.В. Методичні вказівки для лабораторних занять з „Ботаніки” для студентів І курсу спеціальності „Екологія” – Дрогобич, 2009. – 92 с. (3,83 д.а.)
 3. Шпек М., Павлишак Я., Кавчак В. Щоденник навчальної польової практики з основ природознавства. – Дрогобич, 2009. – 34 с. (1,42 д.а.)
 4. Павлишак Я.Я., Стецик Р.Д. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 56 с. (2,33д.а.)
 5. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР „Магістр” спеціальності „ПМСО. Біологія”. / Монастирська С.С, Коссак Г.М., Дзюбайло А.Г., Стахів В.І., Клепач Г.М., Прийма О.Б., Малик О.Г., Павлишак Я.Я. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. –     85 с. (3,54 д.а.)
 6. Шпек М., Павлишак Я., Кавчак В. Щоденник навчальної практики з основ природознавства. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 32 с. (1,33 д.а.)
 7. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з основ природознавства [для студентів І курсу спеціальності „Початкова освіта”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. –  96 с. (6,06 д.а.).
 8. Павлишак Я.Я. Практикум з вищих рослин // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.04010201  „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  57 с. (3,62 д.а.)
 9. Стецик Р., Павлишак Я. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до самостійної роботи  для студентів біологічного факультету. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 42 с. (2,62 д.а.)
 10. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із дисципліни «Ботаніка» ОКР Бакалавр для студентів спеціальності “Екологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2012. –  88 с. (5,5 д.а.)

Ковальчук Г.Я.
Посібники з грифом університету –  6

 1. Ковальчук Г.Я. Методика складання та розв’язування задач з хімії. Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2007. – 38 с.
 2. Прийма А.М., Ковальчук Г.Я., Гвоздецька Г.В. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу „Методи аналізу об’єктів довкілля” – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 26 с. (1,08 д.а.)
 3. Г.Я. Ковальчук. Сучасні педагогічні технології. – Дрогобич: Ред-вид ДДПУ, 2009. – 56 с.. (2,33 д.а.)
 4. Ковальчук Г.Я. Методика викладання валеології: методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія”, „ПМСО. Фізична культура” та „Фізична реабілітація”). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 91 с. (3,79 д.а.)
 5. Ковальчук Г. Словник біохімічних термінів: Навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.010201 „Фізичне виховання” та 6.010203 „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. –  36 с.        (1,5 д.а.)
 6. Ковальчук Г.Я. Методика викладання валеології. Методичні матеріали до самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.  – 71 с. (4,4 д.а.)

Івасівка А.С.
Посібники з грифом університету –  4

 1. Івасівка А., Клепач Г. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Медична біологія для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”. – В-во ДДПУ, 2009. – 48 с. (2,0 д.а.)
 2. Івасівка А., Баб’як Л. Біологія індивідуального розвитку. Методичні вказівки до практичних занять (для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія”). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 53 с. (2,21 д.а.)
 3. Івасівка А., Клепач Г. Мікробіологія і вірусологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт  [для студентів напряму підготовки “Біологія”]. –  Вид 2-ге, випр. і доп. / Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с. – (4,25 д.а.).
 4. Івасівка А., Коваль Н. Мікробіологія та вірусологія. Методичний посібник до самостійної роботи для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 69 с. (4,3 д.а.)

Кавчак В.С.
Посібники з грифом університету –  6

 1. Дзюбайло А. Г., Монастирська С.С., Кавчак В. С. Основи природознавства. Землезнавство і краєзнавство. Курс лекцій. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 253 с.
 2. Шпек М., Павлишак Я., Кавчак В. Щоденник навчальної польової практики з основ природознавства. – Дрогобич, 2009. – 34 с. (1,42 д.а.)
 3. Кавчак В.С., Куцериб Т.М. Основи природознавства. Навчально-методичний посібник з курсу (Модуль „Тваринний світ”). – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2009. – 98 с. (4,08 д.а.)
 4. Шпек М., Павлишак Я., Кавчак В. Щоденник навчальної практики з основ природознавства. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 32 с. (1,33 д.а.)
 5. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з основ природознавства [для студентів І курсу спеціальності „Початкова освіта”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. –  96 с. (6,06 д.а.).
 6. Малик О., Кавчак В. Охорона природи: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямок підготовки 6.040102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112 с. (7 д.а.)

Стецик Р.Д.
Посібники з грифом університету –  5

 1. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Біохімія. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 71 с. (2,96 д.а.)
 2. Павлишак Я.Я., Стецик Р.Д. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 56 с. (2,33д.а.)
 3. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Клінічна біохімія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу [для студентів напряму підготовки „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 73 с. (4,24 д.а.).
 4. Стецик Р., Павлишак Я. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до самостійної роботи  для студентів біологічного факультету. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 42 с. (2,62 д.а.)
 5. Монастирська С.,  Стецик Р. Біохімія: навч. Посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія», «Здоров’я людини»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 72с. (4,5 д.а.)

Кречківська Г.В.
Посібники з грифом університету –  9

 1. Монастирська С. С., Кречківська Г. В. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з біології для студентів спеціальності "Екологія". – Дрогобич: Ред.- вид. відділ  ДДПУ ім. І. Франка. – 2007. – 92 с.
 2. Кречківська Г.В., Стахів В.І. Еволюційне вчення. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності „Біологія і хімія”. – Дрогобич: Ред.- вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2008. – 183 с. (7,63 д.а.)
 3. Монастирська С.С., Кречківська Г. Ботаніка. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з ботаніки для студентів заочної форми навчання спеціальності „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2009. –  115 с. (4,79 д.а.)
 4. Павлишак Я.Я., Монастирська С.С., Кречківська Г.В. Методичні вказівки для лабораторних занять з „Ботаніки” для студентів І курсу спеціальності „Екологія” – Дрогобич, 2009. – 92 с. (3,83 д.а.)
 5. Монастирська С., Кречківська Г. Ботаніка. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності “Біологія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 50 с. (2,08 д.а.)
 6. Монастирська С.С., Кречківська Г.В.  Робочий зошит із дисципліни „Ботаніка” розділ „Нижчі рослини” до проведення лабораторних робіт [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки „Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 43 с (1,9 д.а.)
 7.  Монастирська С.С., Кречківська Г.В.  Робочий зошит із дисципліни „Ботаніка” розділ „Анатомія та морфологія рослин” до проведення лабораторних робіт [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки „Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 40 с. (1,8 д.а.)
 8. Монастирська С.С., Кречківська Г.В. Ботаніка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів біологічного факультету / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 93 с. (5,8 д.а.)
 9.  Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із дисципліни «Ботаніка» ОКР Бакалавр для студентів спеціальності “Екологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2012. –  88 с. (5,5 д.а.)

Баб’як Л.
Посібники з грифом університету –  2

 1. Клепач Г., Баб’як Л. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Генетика людини для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – 93 с. (3,88 д.а.)
 2. Івасівка А., Баб’як Л. Біологія індивідуального розвитку. Методичні вказівки до практичних занять (для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія”). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 53 с. (2,21 д.а.)

Коваль Н.К.
Посібники  з грифом університету –  1

 1. Івасівка А., Коваль Н. Мікробіологія та вірусологія. Методичний посібник до самостійної роботи для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 69 с. (4,3 д.а.)

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Раціональне природокористування.
Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів. Екологія людини.
Тематика НДР кафедри (термін): Дослідження поширеності лікарських рослин у Передкарпатті України та вивчення їх властивостей (керівник: докт. біол. наук, професор Кузьмак Микола Іванович).
Результати наукових досліджень відображені у численних публікаціях (тільки у 2012 році опубліковано 63 роботи).
У всіх напрямках наукової роботи кафедри беруть участь студенти, аспіранти. Свої здібності до наукової роботи студенти можуть проявити у студентських наукових гуртках. На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: "Школа ХХІ століття", "Екологічна стежина", дискусійний клуб „Синкаріон”.
Щорічно на кафедрі проводяться викладацькі і студентські наукові конференції, проведена учнівська конференція „Валеологічні культура – вибір ХХІ століття”. У 2006 та 2010 рр. на базі кафедри проведено Міжнародну науково-практичну студентську конференцію „Сучасний  стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”, в якій взяли участь учасники з різних міст України та сусідніх країн. Молоді вчені кафедри та студенти є активними учасниками щорічної Міжнародної конференції „Wielofunkcyjnosc obszarow wiejskich” у Жешувському університеті (Польща, 2007 – 2012 рр.).  

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКЛАДАННЯ ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ:
ОКР „Бакалавр”: „Ботаніка”, „Загальна цитологія та гістологія”, „Зоологія”, „Біохімія”, „Генетика з основами селекції”, „Мікробіологія і вірусологія”, „Методика викладання біології”, „Фізіологія рослин”, „Основи природознавства”, „Молекулярна біологія”, „Основи сільського господарства”, „Ґрунтознавство”, „Медична біологія”, „Біохімія спорту”, „Основи наукових досліджень в біології”, „Мікологія”, „Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти”, „Основи сільського виробництва”, „Біотехнологія”, „Основи флористики”, „Радіобіологія”, „Біологія”,  „Методика проведення занять з природознавства”,, „Клінічна біохімія”, „Імунологія”, „Еволюційне вчення”.

ОКР „Спеціаліст”: „Біологія індивідуального розвитку”, „Методика викладання валеології”, „Паразитологія”, „Сучасні педагогічні технології”, „Вибрані питання методики викладання біології”, „Методика викладання екології у спеціальних закладах освіти”.

ОКР „Магістр”: „Експериментальну методи дослідження в біології”, „Методика викладання біології у вищій школі”, „Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі”, „Основи біоценології”, „Теоретичні проблеми сучасної біології”, „Основи біотехнології та генної інженерії”, „Практикум з вищих рослин”, „Основи психогенетики”.

НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ

БІОХІМІЯ

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

ЗООЛОГІЯ

БОТАНІКА

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ


КАРПАТИ

ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

Монографії

 1. О.І. Чебаненко, Л.О. Чебаненко, С.Я. Волошанська, І.С. Флюнт, В.М. Філь, Г.Я. Ковальчук, Т.О. Ільницька-Рибчич. Фізіологічна активність напою „Трускавецька кришталева з алоє”. -  Дрогобич: Коло, 2006. – 492 с.
 2. Дрозд І. Еколого-біологічна характеристика та особливості вирощування LinumUsitatissimumL. Карпатського регіону Львівщини // Матеріали ХІІ Міжнародної екологічної конференції «The human influence on the cultural and natural heritage protection of the Polish, Slovak and Ukrainian Carpathians». –  2012. – С. 441 – 453.

Посібники з грифом МОН

 1. Стахів В.І. Паразитологія (курс лекцій). – Дрогобич: Коло. – 2003. – 96с.

Посібники з грифом університету

 1. Ботаніка. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з ботаніки для студентів заочної форми навчання спеціальності „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2009. –  115 с.
 2. Стахів В., Монастирська С. Методичні рекомендації до виконання та написання дипломних та магістерських робіт з біології (для студентів біологічного факультету). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 36 с.
 3. Клепач Г. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Біотехнологія” для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія і хімія”. – В-во ДДПУ, 2009. – 90 с. 
 4. Івасівка А., Клепач Г. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Медична біологія для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”. – В-во ДДПУ, 2009. – 48 с.
 5. Ковальчук. Г.Я. Сучасні педагогічні технології. – Дрогобич: Ред-вид ДДПУ, 2009. – 56 с..
 6. Клепач Г. Експериментальні методи досліджень в біології. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності “Біологія”: навч.-метод. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2010. – 66 с.
 7. Стахів В., Монастирська С. Загальна цитологія та гістологія. Навчальний посібник для самостійної роботи (для студентів біологічного факультету). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 137 с.
 8. Куцериб Т., Волошанська С., Стахів В. Зоологія безхребетних. Словник-довідник. Поняття, терміни, систематичне положення // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 62  с.
 9. Ковальчук Г.Я. Методика викладання валеології: методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія”, „ПМСО. Фізична культура” та „Фізична реабілітація”). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 91 с.
 10. Монастирська С., Кречківська Г. Ботаніка. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності “Біологія”. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 50 с.
 11. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Біохімія. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 71 с.
 12. Івасівка А., Баб’як Л. Біологія індивідуального розвитку. Методичні вказівки до практичних занять (для студентів спеціальності „ПМСО. Біологія та хімія”). – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 53 с.
 13. Павлишак Я.Я., Стецик Р.Д. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт. – Дрогобич: Ред. вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2010. – 56 с.
 14. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з основ природознавства [для студентів І курсу спеціальності „Початкова освіта”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. –  96 с.
 15. Івасівка А., Клепач Г. Мікробіологія і вірусологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт  [для студентів напряму підготовки “Біологія”]. –  Вид 2-ге, випр. і доп. / Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
 16.  Клепач Г. Основи біотехнології та генної інженерії. Методичні вказівки до практичних занять [для студентів спеціальності “ПМСО. Біологія”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 74 с.
 17.  Клепач Г., Куцериб Т. Основи біології та генетики людини. Методичні вказівки до лабораторних робіт [для студентів напряму підготовки “Психологія”]. – Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 95 с.
 18.  Ковальчук Г. Словник біохімічних термінів: Навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.010201 „Фізичне виховання” та 6.010203 „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. –  36 с.       
 19. Монастирська С.С., Стецик Р.Д. Клінічна біохімія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу [для студентів напряму підготовки „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. –      73 с.
 20. Клепач Г. Молекулярна біологія: методичні вказівки до самостійної роботи [для студентів для студентів напряму підготовки “Біологія”]: навч.-метод. посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 150 с. (18,75 д.а).
 21. Малик О., Кавчак В. Охорона природи: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямок підготовки 6.040102 «Біологія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112 с. (7 д.а.)
 22. Павлишак Я.Я. Практикум з вищих рослин // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.04010201  „Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  57 с. (3,62 д.а.)
 23. Стахів В., Монастирська С. Біологія: методичні рекомендації до виконання та написання курсових робіт [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.040102 „Біологія”]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 34 с. (2,06 д.а.)
 24. Стецик Р., Павлишак Я. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до самостійної роботи  для студентів біологічного факультету. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 42 с.(2,62 д.а.)
 25. Коссак Г. М., Мала С. В., Чернігевич Л. В. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр”, галузі знань “Природничі науки”, напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 162 с. (10,12 д.а.)
 26.  Монастирська С.С., Кречківська Г.В. Ботаніка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів біологічного факультету / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 93 с. (5,8 д.а.)
 27. Івасівка А., Коваль Н. Мікробіологія та вірусологія. Методичний посібник до самостійної роботи для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 69 с. (4,3 д.а.)
 28. Ковальчук Г.Я. Методика викладання валеології. Методичні матеріали до самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.  – 71 с. (4,4 д.а.)
 29. Монастирська С.,  Стецик Р. Біохімія: навч. Посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія», «Здоров’я людини»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 72с. (4,5 д.а.)
 30.  Коссак Г.М. Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі: тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –  90с. (5,62 д.а.)

 Статті у наукових виданнях

 1. Малик О.Г., Тесарівська У.І., Волошанська С.Я. Ж.М. Періг, І.М. Кушнір, С.Я. Мартиник, І.М. Бунга. Чутливість умовно-патогенної мікрофлори до біологічно активних речовин ялівцю звичайного / Науково-технічний бюлетень. – Львів, 2009. – № 3 – С. 338 – 341.
 2. Куцериб Т.М. Характеристика риючої діяльності ссавців на прикладі крота європейського (Talpa europaea L.) у різних екосистемах // Вісник Львів. університету. Серія біологічна. – 2009. – Вип. 49. – С. 91 – 96.
 3. Ковальчук Г.Я., Івасівка А.С. М'язева працездатність і стійкість до гіпоксії як фактори, що кондиціонують постстресовий стан нейро-ендокринної  системи та слизової шлунку щурів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 2009. – Том 11. –       № 3. – Ч. 2. – С. 96 – 103.
 4.  Івасівка А., Коссак Г. Мікробіологічний експеримент у школі // Молодь і ринок. – 2009. – №8. – С. 54 – 57.
 5. Goriushkina T.B., Shkotova L.V., Gayda G.Z., Klepach H.M., Gonchar M.V., Soldatkin O.P., Dzyadevych S.V. Amperometric biosensor based on glycerol oxidase for glycerol determination // Sensors and Actuators B: Chemical. (IF 2,934). – 2010. – Vol. 144, N 1. – P. 361 – 367.
 6. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Деякі аспекти викладання біохімії у процесі підготовки вчителів фізичної культури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – №1(3). – 2010. – С. 317 – 322.
 7. Малик О.Г., Волошанська С.Я., Кравців М.М. Біологічно-активні речовини і лікувальні препарати із ялівцю звичайного // Біологія тварин. – 2010. –  Том 12. – №1. – С. 37 – 43.
 8. Антоняк Г.Л., Федяков Р.О., Коваль Н.К., Стефанишин О.М. Вплив мікотоксинів на здоров’я тварин // Науковий вісник ветеринарної медицини. – 2010. – Вип. 5(78). – С. 10 – 13.
 9. Куцериб Т. М. Характеристика хімічних показників ґрунту у викидах крота європейського (Talpaeuropaea L.) в екосистемах Верхньо-Дністровських Бескид // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2010. –  Вип. 53. – С. 49 – 57.
 10. Клепач Г.М. Особливості викладання біотехнології у зв’язку з переходом на кредитно-модульну систему // Український біохімічний журнал. – Том 82, № 4 (додаток 2) / Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду (13-17 вересня 2010 р., Одеса). –  С. 346.
 11. Монастирська С.С. Роль біохімії у підготовці фахівців фізичного виховання і спорту // Український біохімічний журнал. – Том 82, № 4 (додаток 2) / Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду (13-17 вересня 2010 р., Одеса). –  С. 348. (
 12. Волошанська С.Я. Елементи біохімії у курсі імунології // Український біохімічний журнал. – Том 82, № 4 (додаток 2) / Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду (13-17 вересня 2010 р., Одеса). –  С. 340.
 13. Кречківська Г.В. Дослідження  агрохімічного стану шахтних відвалів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Подільського аграрного університету. –  Кам’янець-Подільський. – 2010.– С.123 – 128.
 14. Філь В.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Бариляк Л.Г. Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму у дітей з різною резистентністю до гіпоксії, котрі мешкають на теренах, забруднених радіонуклідами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 15 „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури” / За ред. Г.М. Арзютова. – К., 2011. – Випуск 13. – С. 660 – 667.
 15. Куцериб Т. М. Структура нір крота європейського (Talpa europaea L.) та специфіка їх будови // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 55. – С. 100 – 109.
 16. Матис В., Дзюбайло А., Павлишак Я. Формування елементів структури врожаю сортів ріпаку ярого залежно від удобрення азотом // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. – 2010. – №14(2). – С. 63 – 67.
 17. Павлишак Я.Я., Бегей С.С. Вплив способів обробітку ґрунту на формування урожаю конюшино-тимофіївкової сумішки та біологічну активність ґрунту // Сільський господар. – 2011. – № 11-12. – С. 31 – 33. (0,13 д.а.)
 18. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. „Уроки серед природи” у світлі ідей педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського держав-ного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 41. – С. 115 – 119. (0,2 д.а.)
 19. Коваль Н.К., Антоняк Г.Л. Динаміка показників системи глутатіону в клітинах щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 210 – 213. (0,17 д.а.)
 20. Антоняк Г.Л., Федяков Р.О., Коваль Н.К. Вплив афлатоксину В1 на процеси перокисного окислення ліпідів та антиоксидантну систему еритроцитів і гепатоцитів щурів // Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія. – 2011. – Т.16, Вип. 6. – С. 5 – 11. (0,3 д.а.)
 21.  Кречківська Г.В., Царик Й.В. Дослідження  ґрунтових мікроорганізмів на шахтних відвалах Бориславського озокеритового родовища // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Вип. 6.  – С.55 – 61. (0,3 д.а.).
 22.  Кречківська Г.В. Вивчення мікрофлори поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2011. –  С.137 – 140. (0,17 д.а.)
 23.  Кречківська Г.В. Дослідження вмісту біогенних та техногенних органічних речовин у ґрунто-субстратах  відвалів Бориславського озокеритового родовища та їх вплив на рослинний покрив // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2011. – №1 (50). – С. 50 – 55. (0,25 д.а.)
 24. Babiak L.P., Ivasivka A.S., Monastyrska S.S., Kovalchuk G.Y. Kompleksovy wplyw zanieczyszcenia metalami ciezkimi i zwiazkami siarki na ekosystem flory i fauny // Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia.  – Czestochowa, 2010. – S. 326 – 337.
 25. Koval N., Antonyak H. Process of lipid peroxidation and activities of antioxidant system enzymes in cells liver, brain and lung of white rats in conditions of aflatoxin В1 injection // VIII Konferencjа Mlodych Badaczy p.t. „Fizjologia i biochemia w zywieniu zwierzat” (19 - 20 wrzesnia 2011 r., Warszawа). –  Warszawа, 2011. – Р. 13 – 16. (
 26. Sibirny V., Demkiv O., Klepach H., Honchar T., Gonchar M. Alcohol oxidase and formaldehyde dehydrogenase-based enzymatic methods for formaldehyde assay in fish food products / Food Chemistry (IF 3,146). – 2011. –  Vol. 127, N 1. – P. 774 – 779.
 27. Sibirny W., Smutok O., Klepach H., Gayda G., Dmytruk K., Broda D., Gonchar M. Alcohol-selective amperometric biosensors based on natural and mutated alcohol oxidases // Nowoczesne metody analizy surowc?w rolniczych / pod red. Puchalskiego C., Bartosza G. – ISBN 978-83-933173-4 – 9. – Rzesz?w, 2011. – P. 241 – 253. (0,54 д.а.)

Оновлено 10.07.2013 16:10

 
 

Адреса університету:
82100, м.Дрогобич, вул.І.Франка, 24,
тел.: (03-24) 41-04-74, факс: (032-44) 3-38-77
e-mail: administrator@drohobych.net